sielanka

Jak podaje Biblioteka Narodowa, co drugi Polak w zeszłym roku nie zapoznał się bliżej z żadną książką. Większość osób tłumaczy to tym, że przecież swoją wiedzę czerpią z życiowego doświadczenia i książki nie są im do niczego potrzebne, w dodatku są dla nich jedynie stratą czasu, które oni nie mają. A przecież każda książka zawiera jakąś mądrość i tylko ktoś zaślepiony może wmawiać innym, że książki Dostojewskiego są lepsze niż pozycje autorstwa Dana Browna. Tylko ktoś niedouczony i zamknięty w swoim światopoglądzie może twierdzić, że Szekspir jest lepszy od Harlequina. Wartościowymi pozycjami książkowymi są nawet książki przygodowe, sensacyjne, a nawet felietony motoryzacyjne. Różne gusta, jeśli chodzi o czytanie książek mogą przecież na przykład sprowokować do ciekawej dyskusji, a to już jedna z korzyści. I nigdy nie będzie sytuacji, że nie ma o czym rozmawiać na spotkaniu towarzyskim, wystarczy zapytać „A czytaliście…?” i problem krępującej ciszy znika. Zakładając oczywiście, że nasi rozmówcy wychodzą z tego samego założenia co my – że nie ważne jakie pozycje, ale czytać ogólnie warto!

Jednym z bardziej ciekawych i barwnych gatunków literackich jest sielanka. W historii literatury światowej mistrzów tego gatunku było kilku. W Polsce takim mistrzem sielanek był Szymon Szymonowic. Cóż to jednak ta sielanka? Jak pisze Jerzy Ziomek w książce Renesans, „Nazwa „idylla” pochodzi od greckiego słowa eidyllion (=obrazek). Terminem tym określano drobny utwór literacki o różnej tematyce, najczęściej jednak pogodny obrazek pasterski (pasterz- po grecku: bukolós)…” Skoro wiadomo już, co to jest sielanka, warto postawić sobie pytanie: Jakie były wzory według których Szymonowic swe utwory pisał? Zgodnie z panującą ówcześnie zasadą, w dobrym tonie było, a nawet należało czerpać z dorobku artystycznego innych twórców. Nie tylko tych sobie współczesnych, ale również, a może przede wszystkim, greckich i rzymskich. Właśnie temu założeniu był najprawdopodobniej wierny Szymon Szymonowic tworząc kolejne „Sielanki” Czerpał więc od Teokryta i Wergiliusza. Fakt ten potwierdza sama treść „Sielanek” Jeżeli chodzi natomiast o poetów Simonidesowi współczesnych, to najpewniej należy powiedzieć tu o osobie Jana Kochanowskiego z twórczości którego Szymonowic czerpał nie tylko w przypadku „Sielanek”.